Productes - Materials

Estructures metàl·liques


Fabriquem i realitzem el muntatge i instal·lació d'estructures metàl·liques, principalment en acer. 

Desenvolupament de forma integral, des del disseny i el càlcul fins a l'execució: passarel·les de vianants, tancaments de seguretat, tancaments especials corbats, estructures metàl·liques per escales, estructures metàl·liques per sostre, pèrgoles o marquesines, claraboies amb vidres de seguretat, estructura per casetes modulars , estructures per a cobertes, mobiliari especial a mida,...
Pàgina 3 de 5